Aramesh dar Massih, Bijbelstudie

12 december 2021
12:00 tot 15:30

12 december 2021
12:00 tot 15:30
Locatie
Rafaël Amersfoort, zaal C1
Kosmonaut 2
Amersfoort
Website

Deze Bijbelstudie is voor álle mensen die Farsi spreken, en zowel van binnen als van buiten het AZC komen.

Met de Bijbelstudie willen we vanuit Gods Woord terug gaan naar het hart van de Vader. We willen elkaar aanvuren en bemoedigen door het delen van onze harten. En met elkaar bidden voor meer van Gods openbaring en waarheid in ons leven. 

Tijdens de bijeenkomst zorgen we er met elkaar voor dat de regels m.b.t. corona, zoals afstand houden, een mondkapje dragen tijdens verplaatsingen  en handen desinfecteren goed gehouden kunnen worden en dat het op die manier veilig is voor alle deelnemers.  

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Cyrus en Rieke: .


Locatie
Rafaël Amersfoort, zaal C1
Kosmonaut 2
Amersfoort
Website