Spreker Ap Verwaijen

17 oktober 2021
10:00 tot 11:30

17 oktober 2021
10:00 tot 11:30
Locatie
Grote zaal en Livestream
Kosmonaut 2
Amersfoort

Deze zondagmorgen zal Ap Verwaijen uit Breda in onze gemeente spreken. De titel van de preek zal zijn: Het Hogepriesterlijk Gebed.

Dit Bijbelgedeelte mag wel een van de mooiste passages van de Bijbel genoemd worden.
Jezus heeft hiervóór veel gesproken, vooral tot zijn leerlingen, die Hij sinds kort ook zijn vrienden noemt.
Vlak voor zijn gevangenneming, zijn lijden en sterven, bidt Hij voor deze nauwe vrienden van Hem.
Tegen het einde van het gebed lezen wij plotseling, tot onze vreugde, dat Jezus ook bidt voor degenen in de toekomst 'die door hun woord in Mij zullen geloven'.

In één preek kunnen niet alle aspecten uit dit prachtige gebed worden behandeld, maar misschien kan er een aanbeveling van uitgaan om deze bemoedigende passage vaker door te nemen..Het zal misschien meer tot je gaan spreken.

 

Onze dienst is ook om 10:00 uur via de livestream volgen: www.rafaelamersfoort.tv.

Heb je een vraag of een nood? Of wil je graag gebed ontvangen? Neem dan contact op met ons Ministry Team. 
Zij zitten op zondagmorgen tussen 9.45u tot 12u voor je klaar om naar je te luisteren of met je te bidden. Contact opnemen kan door te bellen naar 033-7600409 of door te klikken op deze link.
Je kunt hier een WhatsApp bericht achterlaten en er zal dan contact met je worden opgenomen. 
Schroom dus niet als je gebed of een gesprek nodig hebt!


Locatie
Grote zaal en Livestream
Kosmonaut 2
Amersfoort