Cleansing Stream

26-10-2019
10:00 tot 12:30
26-10-2019
10:00 tot 12:30

Cleansing Stream is een intensief discipelschaps-programma dat je van binnenuit vernieuwt, herstelt en bevrijdt! Na 4 keer een zaterdagmorgen onderwijs volgt er een retraite van twee dagen, waarin voor iedere deelnemer opeen respect- en liefdevolle atmosfeer wordt gebeden voor genezing en bevrijding voor tal van aspecten van het leven.

Ook tussen de zaterdagochtenden in, op een maandagavonden, komen we bij elkaar om datgene wat we geleerd hebben op de zaterdagochtend te praktiseren onder leiding van een aantal coaches.