Groeiacademie

11 maart 2020
20:00 tot 21:30

11 maart 2020
20:00 tot 21:30
Locatie
K2 - C1
Kosmonaut 2
Amersfoort

De Groeiacademie is de plek binnen Rafaël Amersfoort waar je wordt geholpen om te gaan leven in de stroom van de hemel, als inwoner van het Koninkrijk van God. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk te brengen overal waar jij komt. We merken dat de beschikbare tijd op zondagmorgen simpelweg te kort schiet om te verdiepen en echt te gaan leven vanuit de overwinning die Jezus aan het kruis volbracht. Daarom geven we op de Groeiacademie levend onderwijs in een klimaat van bekrachtiging door de Heilige Geest.

Binnen de cursus ‘Oplijnen met de hemel’ bieden we 3 modules aan. De 3 modules bouwen op elkaar voort maar kunnen ook zonder probleem los van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van waar jij je bevindt in jouw geestelijke groeiproces:

  • In de 1e module ‘Aansluiten bij de hemel’ leer je om te komen in de stroom van de hemel en vrij te worden van religie, schuld en schaamte. Deze module legt het fundament voor alles wat volgt.

  • De 2e module ‘Groeien in waarheid’ bouwt hierop voort en helpt je om je leven op te lijnen met Gods Woord, zodat je in de stroom van de hemel blijft en vrucht gaat dragen.

  • De 3e module ‘Wandelen in je bestemming’ (nieuw) helpt je om je gaven en talenten te ontdekken en om te gaan wandelen in de bestemming die God voor je heeft.

  • In de module ‘Bijbellezen’ lees je samen met anderen wekelijks de Bijbel en ga je hierover met elkaar in gesprek. Deze module is zeer geschikt als je het Woord van God rechtstreeks tot je hart wilt laten spreken.


Locatie
K2 - C1
Kosmonaut 2
Amersfoort