Onderwijsserie 'Brieven aan de Bruid'
2 juli 2020
20:00 tot 21:00

2 juli 2020
20:00 tot 21:00
Locatie
Livestream

Website

Nieuw onderwijsserie: Brieven aan de Bruid!
8 weken lang, elke donderdag om 20:00 uur via de livestream.

Wat leven we in een uitdagende en opwindende tijd!

De kerk van Jezus Christus is bezig met iets wat ze al eeuwen succesvol doet... Meebewegen met de omstandigheden van het leven en haar oog gefixeerd houden op haar Heer en Meester, Jezus. Hij is de onwankelbare Bouwer van Zijn gemeente. En dus kijken we naar Hem en zien we verlangend uit naar elke nieuwe stap die Hij zet.

In de tijd dat het boek 'Openbaring van Jezus Christus aan Johannes' werd geschreven speelden dezelfde vraagstukken als vandaag.
En Jezus, onze Bruidegom, schreef toen 7 brieven aan de Bruid, Zijn gemeente. Eigenlijk waren dat dus ook brieven aan jou en mij.

Op donderdag 4 juni 2020 start Marten Busstra met de inleiding van deze fantastische onderwijsserie. Daarna zullen Richard Klomp en Marten Busstra, om en om, één van de brieven aan de Bruid behandelen.

We zijn er erg enthousiast over. Het onderwijs zal beslist je leven verrijken en veranderen.


Locatie
Livestream