Farsi Time for worship

18 oktober 2020
13:00 tot 16:00

18 oktober 2020
13:00 tot 16:00

Een tijd van aanbidding, speciaal voor alle mensen die Farsi spreken. Zowel mensen uit het AZC als daarbuiten.
Na de zondagochtenddienst eten we met elkaar als groep, en daarna is er een tijd van aanbidding in de C1.

Voor meer info mail naar .