Wilfred en Christine Reurink

Dit bericht is geplaatst op 01-05-2023

Wij zijn de familie Reurink. Sinds 2000 zijn wij deel van Rafael Amersfoort. Met plezier hebben we gediend in Rafael, in de bouwcommissie en aanbiddingsteam en als jeugd (18+) leiders. Al lang hadden we het verlangen om te werken met kansarme kinderen. God heeft dit vuurtje weer aangewakkerd in 2014. In december 2015 vertrokken we samen met onze kinderen, Markus en Noa Maria, naar Zuid Afrika om een DTS (Discipelschaps Training School) te doen bij Jeugd met een Opdracht in Worcester.
Sindsdien wonen en werken we hier met kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar in Roodewal, een van de sloppenwijken van Worcester. Het project heet “Nehemiah Project” en net als Nehemiah willen we herbouwen. We bouwen in de levens van deze kinderen. Kinderen die in armoede leven, met bendegeweld om hen heen. Gebroken gezinnen waarvan ouders alcohol,- en/ of drugsverslaafd zijn, waar vaders niet of nauwelijks aanwezig zijn en waar vaak geen eten in huis is.

Ons motto: Share, Restore, Rebuild.

Share = delen. We delen Gods onvoorwaardelijke liefde met deze kinderen tijdens het wekelijkse programma. We delen ons leven met deze kinderen door samen op kamp en uitjes te gaan, samen te eten, samen te aanbidden, samen spelletjes te spelen, samen bijbel lezen, samen sporten.

Restore = herstellen. We geloven dat God herstel kan brengen in de gebroken situaties van deze kinderen. We geloven dat deze kinderen kunnen leren leven als Zijn kinderen. Herstel van identiteit.

Rebuild = herbouwen. Waar deze kinderen worden ‘afgebroken’ door hun situatie, zowel door te weinig eten, geen schoolspullen, als door negatieve woorden, willen wij ‘herbouwen’ in hun levens. We helpen waar nodig met eten en schoolspullen. We bemoedigen en helpen met schoolwerk, leesgroepjes en vinden van studie en werk. We spreken positieve woorden en leren sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, discipelschap en gezonde relaties.

We zijn dankbaar om hier in Worcester, Zuid Afrika te kunnen werken als zendelingen en hier Hem te mogen volgen, elke dag. Daarnaast voelt Rafael Amersfoort als ons geestelijk thuis en zijn we dankbaar dat we samen met jullie God kunnen dienen in Zijn Koninkrijk.