Groeiacademie

Vanaf 25 september gaat de Groeiacademie 2019-20 van start met een vernieuwde cursusopzet. Het programma is uitgebreid met de nieuwe module ‘Wandelen in je bestemming’. 

Dit bericht is geplaatst op 19-06-2019

…dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt… Col.1:9-11 (HSV) 

Vanaf 25 september gaat de Groeiacademie 2019-20 van start met een vernieuwde cursusopzet. Het programma is uitgebreid met de nieuwe module ‘Wandelen in je bestemming’.  

De Groeiacademie is de plek binnen Rafael Amersfoort waar je wordt geholpen om te gaan leven in de stroom van de hemel, als inwoner van het Koninkrijk van God. God wil jou gebruiken om Zijn Koninkrijk te brengen overal waar jij komt. We merken dat de beschikbare tijd op zondagmorgen simpelweg te kort schiet om te verdiepen en echt te gaan leven vanuit de overwinning die Jezus aan het kruis volbracht. Daarom geven we op de Groeiacademie levend onderwijs in een klimaat van bekrachtiging door de Heilige Geest.

Meld je direct aan
Of
Klik hier voor meer informartie.