Hartelijk bedankt voor je gift.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Warme groet en God's zegen,
namens Rafaël Amersfoort ,

Richard en Jannie Klomp