Giften en ANBI

ANBI

Rafaël gemeenschap Amersfoort, hierna te noemen Rafaël Amersfoort, heeft een eigen ANBI-status en valt daarnaast ook onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland.

 

Ons Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden Identificatienummer (RSIN825586513) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl. Instelling: Rafael gemeenschap Amersfoort te Amersfoort.


Giften voor Rafaël Amersfoort zijn belastingaftrekbaar.


Rekeningnummer: NL40RABO0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort, in Amersfoort.


Rafaël Amersfoort
Kosmonaut 2
3824 MK Amersfoort
033-7 600 400
info@rafaelamersfoort.nl
KvK nummer: 71663347

TIENDEN

Als je je aansluit bij onze gemeente, dan vragen we je ook om financieel bij te dragen. We geloven in het bijbelse principe van het geven van tienden. Wil je hier meer over weten, volg dan onze kennismakingscursus of neem contact op.
 

GIFTEN ZENDELINGEN

Een aantal van onze leden is als zendeling in het buitenland werkzaam en zij zijn voor hun inkomen afhankelijk van giften. Via onderstaande gegevens kun je een gift naar hen overmaken.


Fam. Reurink – Zuid-Afrika
NL58 RABO 0348 6147 80
t.n.v. Rafaël Amersfoort
o.v.v. Gift Zuid-Afrika


Fam. Vedder – Peru
NL93 RABO 0348 6148 29
t.n.v. Rafaël Amersfoort
o.v.v. Gift Peru


Voor de overige zendelingen kunnen de giften overgemaakt worden naar het algemene rekeningnummer van Rafaël Amersfoort, wat je kunt vinden onder ANBI. Vermeld duidelijk in je omschrijving voor wie de gift is bestemd.


OFFER

De eerste zondag en de derde zondag van de maand is er een collecte in de samenkomst. Wij noemen dit een offer. Het doel van het offer van de eerste zondag van de maand verschilt per maand. De ene maand is het offer voor algemene uitgaven van de gemeente, een andere maand kan het offer bestemd zijn voor zending of een ander goed doel. Het doel van het offer op de 3e zondag in de maand is bedoeld als tienden offer.

Je kunt contant geld geven of een machtigingskaart invullen.​ Ook is het mogelijk om via deze pagina online te geven.

BELEID EN FINANCIËN

Financiële verantwoording en beleid

Lees hier het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023.
 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, vice-voorzitter, bestuursleden en penningmeester. 

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding voor uit hun functie gemaakte kosten. Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.