CLEANSING STREAM

Cleansing Stream is een intensief discipelschaps-programma dat je van binnenuit vernieuwt, herstelt en bevrijdt! Je wordt begeleid door coaches. Na de vier lessen volgt er een retraite van twee dagen, waarin voor iedere deelnemer in een respect- en liefdevolle atmosfeer wordt gebeden voor genezing en bevrijding voor tal van aspecten van het leven. Na deze retraite gaat het proces van discipelschap verder.

Je bestudeert, zowel in de les als thuis, de volgende thema’s:

  • Module 1. Wandel in de Geest
  • Module 2. Toewijding
  • Module 3. Spreek woorden van leven!
  • Module 4. Herstel en bevrijding
  • Module 5. Jaag naar het doel!

Om thuis deze lessen te kunnen bestuderen ontvang je een werkmap. Je gaat aan de hand van een leesrooster in de Bijbel spitten en 12 opbouwende audiostudies beluisteren. Bovendien lees je nog een aanvullend boek aangaande het karakter van God en jouw identiteit in Christus.

AANMELDEN EN VRAGENKOMENDE ACTIVITEITEN