Opdragen

Opdragen

Bij Rafaël Amersfoort is het mogelijk om uw kindje op te dragen aan God. Wij geloven dat dit Gods opdracht is aan alle gelovigen.

In Lukas 18:15-17 staat: "Op een dag brachten enkele mensen hun kleine kinderen bij Hem. Zij wilden graag dat Hij ze zou aanraken en zegenen.
De leerlingen zeiden echter dat ze moesten weggaan. Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen zijn leerlingen: ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen!
Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals zij. Het is zelfs zo dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen."


Wilt u uw kindje laten opdragen. Neem dan contact met ons op.

AANMELDEN EN VRAGEN

KOMENDE ACTIVITEITEN

zondag 21 april 2024 Opdragen