preken

Abonneer je op onze podcast
1 ... 15 16 17
Op deze pinksterzondag heeft Richard Klomp 4 belangrijke lessen besproken uit Markus 1:9-13, waar Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en waar de Heilige Geest op Hem neerdaalt om Gods Zoon toe te rusten voor Zijn confrontatie met de vijand.
De basis van een overwinnend leven.
SERIE: Algemeen
20-05-2018 | Richard Klomp
Gods goedheid: het 1ste ankerpunt van je geloof!
God is goed
SERIE: Algemeen
13-05-2018 | Wybren van Keulen
Gezalfd om te gaan
SERIE: Algemeen
06-05-2018 | Ben Kroeske
De Bijbel leert ons dat we een bijzondere en zeer aantrekkelijke opdracht hebben…
Schilderen met licht en kleur
SERIE: Algemeen
29-04-2018 | Richard Klomp
Getuigenis Edwin
SERIE: Getuigenissen
22-04-2018 | Richard Klomp
God ontmoeten. Hoe belangrijk is dat en hoe levens veranderend kan dat zijn!
God ontmoeten
SERIE: Algemeen
22-04-2018 | Marten Busstra
Getuigenis Selva en Lianne
SERIE: Getuigenissen
15-04-2018 | Richard Klomp
Arthur Meintjes spreekt naar aanleiding van de tekst: "Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus." 
Gods herstellende genade
SERIE: Algemeen
15-04-2018 | Arthur Meintjes
God is een God van relaties
SERIE: Algemeen
08-04-2018 | Gerard de Groot
Op Paaszondag vieren we elk jaar de opstandingskracht van Jezus Christus.
Jezus is opgestaan!
SERIE: Algemeen
01-04-2018 | Menno Ouweneel
Deze keer spreekt Richard Klomp over de àlles overtreffende glorie die vrijkwam vanaf het moment dat Jezus uitriep “Het is volbracht.”
Glorie die alles overtreft
SERIE: Algemeen
25-03-2018 | Richard Klomp
Ernstig zijn is geen vrucht van de Geest
SERIE: Algemeen
18-03-2018 | Paul Martini
In de bijbel wordt veel gesproken over bronnen die vaak bekend staan als ontmoetingsplekken.....
Hij zendt de bronnen naar de beken.
SERIE: Algemeen
11-03-2018 | Bert de Haan
God is een Vader die geeft en geeft en geeft.
De buitensporige gever.
SERIE: Algemeen
04-03-2018 | Wybren van Keulen
Hoe blijf ik in de stroom van de hemel.
SERIE: Algemeen
25-02-2018 | Marten Busstra
De Bijbel zegt: "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."
Levende genade.
SERIE: Algemeen
18-02-2018 | Richard Klomp
1 ... 15 16 17