Giften en ANBI

ANBI

Rafaël gemeenschap Amersfoort, hierna te noemen Rafaël Amersfoort, heeft een eigen ANBI-status en valt daarnaast ook onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden Identificatienummer (RSIN825586513) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl. Instelling: Rafael gemeenschap Amersfoort te Amersfoort.

De giften voor Rafaël Amersfoort zijn belastingaftrekbaar.

Rekeningnummer: NL40RABO0302294791 te name van Rafaël Amersfoort, in Amersfoort.

Rafaël Amersfoort
Kosmonaut 2
3824 MK Amersfoort
033-7 600 400

KvK nummer: 71663347

GIFTEN

Als je je aansluit bij onze gemeente, dan vragen we je ook om financieel bij te dragen. We geloven in het bijbelse principe van het geven van tienden. Wil je hier meer over weten, volg dan onze kennismakingscursus of neem contact op.

OFFER

De eerste zondag van de maand is er een collecte in de samenkomst. Wij noemen dit een offer. Het doel van het offer verschilt per maand. De ene maand is het offer voor algemene uitgaven van de gemeente, een andere maand kan het offer bestemd zijn voor zending of een ander goed doel. Je kunt contant geld geven of een machtigingskaart invullen.​

BELEID EN FINANCIËN

Financiële verantwoording en beleid

Bekijk hier de exploitatieoverzicht 2018. Bekijk hier de begroting 2019
Lees hier ons jaarverslag 2018, ons beleidsplan 2019 en onze doelstellingen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit: Richard Klomp (voorzitter), Jannie Klomp (secretaris), Marten Busstra (vice-voorzitter), Annelies Busstra, Arjan Smit (penningmeester), Wybren en Marja van Keulen. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding voor uit hun functie gemaakte kosten. Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.