Giften en ANBI

ANBI

Rafaël gemeenschap Amersfoort, hierna te noemen Rafaël Amersfoort, heeft een eigen ANBI-status en valt daarnaast ook onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland.

 

Ons Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden Identificatienummer (RSIN825586513) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl. Instelling: Rafael gemeenschap Amersfoort te Amersfoort.


Giften voor Rafaël Amersfoort zijn belastingaftrekbaar.


Rekeningnummer: NL40RABO0302294791 ten name van Rafaël Amersfoort, in Amersfoort.


Rafaël Amersfoort
Kosmonaut 2
3824 MK Amersfoort
033-7 600 400

KvK nummer: 71663347

TIENDEN

Als je je aansluit bij onze gemeente, dan vragen we je ook om financieel bij te dragen. We geloven in het bijbelse principe van het geven van tienden. Wil je hier meer over weten, volg dan onze kennismakingscursus of neem contact op.
 

GIFTEN ZENDELINGEN

Een aantal van onze leden is als zendeling in het buitenland werkzaam en zij zijn voor hun inkomen afhankelijk van giften. Via onderstaande gegevens kun je een gift naar hen overmaken.


Fam. Reurink – Zuid-Afrika
NL58 RABO 0348 6147 80
t.n.v. Rafaël Amersfoort
o.v.v. Gift Zuid-Afrika


Fam. Vedder – Peru
NL93 RABO 0348 6148 29
t.n.v. Rafaël Amersfoort
o.v.v. Gift Peru


Voor de overige zendelingen kunnen de giften overgemaakt worden naar het algemene rekeningnummer van Rafaël Amersfoort, wat je kunt vinden onder ANBI. Vermeld duidelijk in je omschrijving voor wie de gift is bestemd.


OFFER

De eerste zondag van de maand is er een collecte in de samenkomst. Wij noemen dit een offer. Het doel van het offer verschilt per maand. De ene maand is het offer voor algemene uitgaven van de gemeente, een andere maand kan het offer bestemd zijn voor zending of een ander goed doel. Je kunt contant geld geven of een machtigingskaart invullen.​ Ook is het mogelijk om via deze pagina online te geven.

BELEID EN FINANCIËN

Financiële verantwoording en beleid

Lees hier ons verkort jaarverslag van 2020 en het jaarplan voor 2021.

Bekijk hier het exploitatieoverzicht van 2020 en de begroting voor 2021.

Lees hier de algemene samenvatting ANBI en onze oprichtingsakte Rafaël Gemeenschap Amersfoort
 

Klik hier voor het uitgebreide jaarverslag en de opname van de jaarvergadering (deze zijn beschikbaar voor gemeenteleden, hiervoor moet je kunnen inloggen op de website). 
 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit: Richard Klomp (voorzitter), Jannie Klomp (secretaris), Marten Busstra (vice-voorzitter), Annelies Busstra, Arjan Smit (penningmeester). 

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding voor uit hun functie gemaakte kosten. Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.