Leiderschap

Leiderschap van Rafaël Amersfoort

 

 

Wybren &  Marja van Keulen
Eindverantwoordelijke voorgangers 

Wij zijn Wybren en Marja van Keulen, trotse ouders van 2 prachtige meiden. In Januari ’23 hebben wij de eindverantwoordelijkheid van Rafael Amersfoort overgenomen van Richard en Jannie Klomp. Lang geleden plaatste God een diep verlangen en een roeping in onze harten om de bruid van Christus te dienen. We houden van God en hebben een grote passie voor Zijn gemeente. We geloven in een apostolische kerk waar mensen tot bloei en bestemming komen en geloven dat deze generatie de kracht van de Heilige Geest gaat zien. We dromen van een liefdevolle, gezonde en krachtige kerk die weer relevant wordt voor de samenleving. We zullen ons hier met heel ons hart voor inzetten.

 

Richard  & Jannie  Klomp
Voorgangers emeritus

Wij zijn Richard en Jannie Klomp, de stichters van deze prachtige gemeente. We hebben 3 geweldige dochters en zijn de opa en oma van een groeiend aantal kleinkinderen. We brengen mensen tot Jezus en Zijn gemeente. Onze passie is om Gods Koninkrijk te zien doorbreken in de levens van zo veel mogelijk mensen op zo veel mogelijk plaatsen. We willen daarom mensen helpen om te groeien in kennis, kunde, karakter en kracht. Zodat zij Nederland in kunnen gaan om weer anderen te laten groeien en nieuwe gemeentes te stichten. 

Menno & Bianca Ouweneel
Leiders  0-25 jaar

Wij zijn Menno en Bianca Ouweneel, ouders van 3 dochters. Als gezin willen we een ‘passievol’ leven leiden. Daarbij hebben we de volgorde God/gezin/bediening in Zijn liefde hoog staan! We willen in alles God de eer geven. Als echtpaar zijn we allebei creatief en visionair, we kijken graag naar het brede perspectief.

We worden enthousiast als we positieve verandering mogen brengen. Binnen Rafaël leiden we de Kerk voor Kinderen. We zien een beweging van God, in en door mensen. Dat geeft ons energie.

Henri &  Alie Schipper
Leiders zorg/pastoraat 

 
​​​
​​

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit: Wybren van Keulen (voorzitter), Marja van Keulen en Henk de Ronde (gedelegeerd penningmeester), Michael Klaver.

Stafmedewerkers

Jolanda van Gessel
Financiële administratie
Eric van Houten
Gebouwbeheerder
Margaretha van der Molen Ronda
Hoofd Secretariaat
Officemanager
Henk de Ronde
Contractmanager
Gedelegeerd Penningmeester
Shelley Visscher-Versluys
Officemanager
Secretariaat