Leiderschap

Leiderschap van Rafaël Amersfoort

De gemeente wordt geleid door een leiderschapsteam bestaande uit onze voorgangers samen met de zes oudsten echtparen. Alle echtparen hebben een algemene verantwoordelijkheid en zijn ieder op hun eigen vlak betrokken bij de gemeente.

Klik op de foto voor meer informatie...

Wybren &  Marja van Keulen
Voorgangers 

Jan Willem &  Hinke Burgler
Oudsten

Erik &  Claudia Gringhuis
Oudsten


Michael &  Esther Klaver
Oudsten


Jubril & Mirjam Mohammed-Stam
Oudsten

Menno & Bianca Ouweneel
Oudsten 0-25 iaar


Bernard en Dorina Smedema
Oudsten

Richard  & Jannie  Klomp
Voorgangers emeritus

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit: Wybren van Keulen (voorzitter), Marja van Keulen, Henk de Ronde, Maarten Roordink (penningmeester) en Michael Klaver.

Stafmedewerkers

Loïs Arentsen
Secretariaat
Jolanda van Gessel
Financiële administratie
Eric van Houten
Gebouwbeheerder
Margaretha van der Molen Ronda
Hoofd Secretariaat
Officemanager
Henk de Ronde
Contractmanager
Maarten Roordink
Penningmeester
Shelley Visscher-Versluys
Officemanager
Secretariaat