Leiderschap

Leiderschap van Rafaël Amersfoort

De voorgangers binnen Rafaël Amersfoort geven leiding aan de gemeente-familie, dat zijn alle mensen van jong tot oud die functioneren in diverse kleinere en grotere groepen. In de gemeente-familie worden mensen liefdevol opgenomen en mogen zij groeien naar het beeld van Christus (discipelschap). 

De bedieningen bouwen de gemeente op: zij helpen de gemeente-familie om te gaan functioneren naar Gods plan, door te gaan leven vanuit Gods tegenwoordigheid. De staf ondersteunt de gemeente-familie en de bedieningen.

De voorgangers en de bedieningen vertegenwoordigen samen de vijf 'bedieningsstromen' die bedoeld zijn om onder apostolische leiding de gemeente op te bouwen in eenheid, liefde en volwassenheid (Ef. 4:12). 

Het voorgangersteam geeft leiding aan het geheel van de gemeente-familie, de bedieningen en de staf zodanig dat de mensen geestelijk gaan groeien en tot Gods bestemming komen voor hun leven. 

Het Voorgangersteam zoekt in alles de leiding van God: ‘We zijn vol passie om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Verbinding, openheid en vertrouwen zijn de basis voor onze beslissingen.’Richard  & Jannie  Klomp
Eindverantwoordelijke voorgangers

Wij zijn Richard en Jannie Klomp, de stichters van deze prachtige gemeente. We hebben 3 geweldige dochters en zijn de opa en oma van een groeiend aantal kleinkinderen. We brengen mensen tot Jezus en Zijn gemeente. Onze passie is om Gods Koninkrijk te zien doorbreken in de levens van zo veel mogelijk mensen op zo veel mogelijk plaatsen. We willen daarom mensen helpen om te groeien in kennis, kunde, karakter en kracht. Zodat zij Nederland in kunnen gaan om weer anderen te laten groeien en nieuwe gemeentes te stichten.

Wybren &  Marja van Keulen
Voorgangers 

Wij zijn Wybren en Marja van Keulen, trotse ouders van 2 prachtige meiden. Van 2017-2020 zijn we mede-voorgangers geweest in Rafael Amersfoort. Na een periode van ‘stilte’ riep God ons in 2022 opnieuw voor het voorgangerschap en bereiden we ons nu voor op een nieuwe fase waarin we per januari 2023 het eindverantwoordelijk leiderschap zullen gaan overnemen van Richard en Jannie Klomp. Al heel lang geleden plaatste God een diep verlangen en een roeping in onze harten om de bruid van Christus te dienen. We houden van God en hebben een grote passie voor Zijn gemeente. We geloven in een apostolische kerk waar mensen tot bloei en bestemming komen en geloven dat deze generatie de kracht van de Heilige geest gaat zien. We dromen van een liefdevolle, gezonde en krachtige kerk die weer relevant wordt voor de samenleving. We zullen ons hier met heel ons hart voor inzetten.

Menno & Bianca Ouweneel
Leiders  0-25 jaar

Wij zijn Menno en Bianca Ouweneel, ouders van 3 dochters. Als gezin willen we een ‘passievol’ leven leiden. Daarbij hebben we de volgorde God/gezin/bediening in Zijn liefde hoog staan! We willen in alles God de eer geven. Als echtpaar zijn we allebei creatief en visionair, we kijken graag naar het brede perspectief.

We worden enthousiast als we positieve verandering mogen brengen. Binnen Rafaël leiden we de Kerk voor Kinderen. We zien een beweging van God, in en door mensen. Dat geeft ons energie.

Henri &  Alie Schipper
Leiders zorg/pastoraat 

 
​​​
​​

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit: Richard Klomp (voorzitter), Jannie Klomp, Wybren van Keulen, Marja van Keulen en Henk de Ronde (gedelegeerd penningmeester).

Stafmedewerkers

Jolanda van Gessel
Financiële administratie
Eric van Houten
Gebouwbeheerder
Margaretha van der Molen Ronda
Hoofd Secretariaat
Officemanager
Henk de Ronde
Contractmanager
Gedelegeerd Penningmeester
Shelley Visscher-Versluys
Officemanager
Secretariaat