Wat geloven wij

PASSIE – TRANSFORMATIE – IMPACT

Waar gaan we voor?

Passie – Ervaar echte intimiteit met Jezus
Transformatie – Ontdek je ware identiteit in Jezus
Impact – Maak het verschil in de autoriteit van Jezus

 

Wat is ons doel?
Amersfoort gaat Gods heerlijkheid zien en ervaren op elk terrein van de samenleving. (Habakuk 2:14  Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.)

 

Hoe gaan we dat bereiken?
God gaf ons hulpmiddelen om dit te bereiken:

 

Het Grote Gebod

 

Mat.22: 37-39
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand (…) en uw naaste liefhebben als uzelf.
Jezus spreekt over een echte, levende, liefdesrelatie met God. We geloven dat je vriendschap met Jezus kunt ervaren. Jij bent uniek en waardevol in de ogen van God. En daar kun je elke dag van genieten. Van daaruit kan je gezonde en liefhebbende relaties aangaan met de mensen om je heen.

 

Het Grote Gebed

 

Mat.6:10
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Wij geloven in Gods Koninkrijk op aarde. God wil door de kracht van Zijn Heilige Geest hier op aarde werken. Op alle gebieden zal de schepping weer gezond worden en functioneren voor de glorie van God. We geloven dat we in Zijn autoriteit wandelen: dus dat we – net als Jezus toen Hij op de aarde was – tekenen en wonderen kunnen verrichten in Zijn Naam.

 

De Grote Opdracht

 

Mat.28:19-20
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Totdat Koning Jezus terugkomt zijn wij Zijn lichaam op aarde. Vandaar ook onze visie voor Amersfoort en omgeving. Wij willen mensen bekend maken met de oneindige liefde van God. Dat is onze missie op aarde

SPEERPUNTEN 2023

Elk jaar willen we meer groeien. Dit jaar zijn we opnieuw bepaald bij onze oorspronkelijke visie: het brengen van het Koninkrijk van God in de straten en pleinen en de huizen van Amersfoort zodat heel Amersfoort het podium zal worden van Koning Jezus en zijn liefde zal ervaren.

Voor 2023 hebben we de volgende speerpunten:

  • Missie Amersfoort: Rafaël Amersfoort wil Gods liefde uitdelen door te voorzien in concrete noden en behoeften die er in de stad leven. Zo delen we voedsel en goederen uit (Voorraadschuur en ProDeo), bieden we de Alpha cursus aan voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen en meer willen weten over geloof in God. Ook als er nood is bij mensen thuis komen we graag op bezoek om geestelijke bijstand te verlenen aan mensen die in nood zijn. 
  • Geven: we geloven dat we als gemeente niet voor onszelf leven maar onze tijd, geld en energie mogen investeren in het Koninkrijk van God. Dit is zowel geestelijk als praktisch. Geven is een voorrecht waardoor de overvloed van de hemel gaat stromen en het hart van Jezus zichtbaar wordt in deze wereld. Jezus gaf alles wat Hij had uit liefde. Deze hartshouding wil Rafaël Amersfoort door al haar leden heen elke dag opnieuw biddend uitleven.