Een levensstijl met God

AANBIDDING

Aanbidding is een levensstijl. Continu op God afgestemd zijn en open voor de leiding van de Heilige Geest. De aanbiddingsteams helpen de gemeente hierbij tijdens de samenkomsten. Dit doen zij door middel van zang, muziek, media en andere kunstvormen.

Kunstvormen

Het gebruik van vlaggen en dans als ondersteuning tijdens de aanbidding in de samenkomst is een krachtig instrument om God te eren, te verhogen of om strijd te voeren in de hemelse gewesten. Dit vind je ook terug in de bijbel. Psalm 20:6 Wij willen juichen over Uw overwinning en in de naam van onze God de vaandels opsteken. In Exodus 25:20 lezen we ook hoe profetes Mirjam voorop ging in reidans bij de overwinning van het volk van Israël.
 Het is een hele expressieve en kunstzinnige manier van belijden. Het geeft weer wat er in je hart leeft. Deze kunstvorm brengt je in de vrijheid en de vreugde van de Heilige Geest. Gods liefde bekend maken door middel van jouw talent helpt mensen hun hart te openen voor God. Hooglied 2: 4 Zijn banier over mij was liefde. Passie, kleur, vorm en creativiteit heeft God al in ons gelegd, gebruik het en zet je talent in voor Gods Koninkrijk. 

Ben je geïnspireerd en wil je hier meer van weten, kom dan naar één van de vlaggenavonden, deze vind je terug in de jaaragenda, of mail naar vlaggen@rafaelamersfoort.nl.

GEBED

Gebed is essentieel: het is praten met God en luisteren naar Hem. Gebed staat centraal in alles wat we doen. Want zonder Gods wil, Zijn Leiding en Zijn Kracht komt er niets tot stand. Binnen Rafaël Amersfoort zijn er vaste gebedsmomenten, zowel tijdens de diensten als daarbuiten.

Gebedstijd voor de dienst

Wij verlangen naar meer van Gods aanwezigheid, naar wonderen en meer mensen die tot Jezus komen. Ook tijdens de zondagsdienst. Daarom komen we bij elkaar om hiervoor te bidden. Elke zondagochtend van 09:30 tot 9:45 uur in de grote zaal.

Gebed na de dienst

Aan het einde van elke dienst kun je voor je te laten bidden. Meestal is er een specifieke oproep na de preek, bijvoorbeeld voor genezing of voor keuze voor Jezus. Als die oproep niet voor jou geldt, maar je wilt wel gebed ben je altijd welkom na de dienst. Het Ministry Team staat klaar bij het podium in de grote zaal. Ze zijn herkenbaar aan de blauwe keycords met batch.

GEBEDSWEEK

Regelmatig organiseren wij gebedsdagen of een gebedsweek.
Hou de agenda in de gaten als je wilt weten wanneer en hoe laat!

KOMENDE ACTIVITEITEN