Leiderschap

Leiderschap van Rafaël Amersfoort

De gemeente wordt geleid door een leiderschapsteam bestaande uit onze voorgangers samen met de zes oudsten echtparen. Alle echtparen hebben een algemene verantwoordelijkheid en zijn ieder op hun eigen vlak betrokken bij de gemeente.

Klik op de foto voor meer informatie...

Wybren &  Marja van Keulen
Voorgangers 

Jan Willem &  Hinke Burgler
Oudsten

Erik &  Claudia Gringhuis
Oudsten


Michael &  Esther Klaver
Oudsten


Jubril & Mirjam Mohammed-Stam
Oudsten

Menno & Bianca Ouweneel
Oudsten 0-25 jaar


Bernard en Dorina Smedema
Oudsten

 

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit: Wybren van Keulen (voorzitter), Marja van Keulen, Maarten Roordink (penningmeester) en Michael Klaver.

Stafmedewerkers

Margaretha van der Molen\

      Margaretha van der Molen                     Shelley Visscher                               Eric van Houten                                       Loïs Arentsen
    Hoofd Secretariaat/Officemanger         Officemanager                                 Gebouwbeheerder                                  Secretariaat

               Maarten Roordink                            Jolanda van Gessel             
                Penningmeester                           Financiële administratie