Vertrouwenspersoon

 

VERTROUWENSPERSONEN

Henk en Alie de Ronde zijn de vertrouwenspersonen binnen Rafaël Amersfoort. Ze kunnen benaderd worden als er grenzen worden overschreden door leiders naar gemeenteleden of tussen leiders onderling.

 

Over Henk en Alie

Henk en Alie maken sinds 2016 deel uit van Rafaël Amersfoort. Hiervoor waren ze 27 jaar voorgangers en stichters van een aantal gemeentes. Op dit moment geven zij leiding aan een team voorbidders van het Huis van Gebed van Rafaël Nederland. Ze zijn bijna 44 jaar getrouwd, hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Ze wonen de helft van hun tijd in Gouda en de andere helft in Voorthuizen.

 

Hoe gaan ze te werk?

Naar aanleiding van een hulpvraag onderzoeken voorvallen en adviseren hierover. Eventueel verwijzen ze naar professionele hulpverleners. Ze zullen zeer zorgvuldig te werk gaan om de situatie op de juiste manier op te lossen. De vertrouwenspersonen behandelen daarom alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid.

 

We hopen dat zij nooit ingezet hoeven te worden, omdat wij allemaal graag deel uitmaken van een veilige en open gemeente. Maar als het nodig is zullen Henk en Alie er voor je zijn.

Melding maken