Vertrouwenspersoon

 

VERTROUWENSPERSONEN

Jan en Tineke Broedersz zijn de vertrouwenspersonen binnen Rafaël Amersfoort. Ze kunnen benaderd worden als er grenzen worden overschreden door leiders naar gemeenteleden of tussen leiders onderling.
 

Over Jan en Tineke
Jan en Tineke maken sinds 2018 deel uit van Rafaël Amersfoort. Daarvoor waren zij 25 jaar betrokken bij diverse zendingsprojecten en het stichten van een gemeente in Woerden. Zij zijn 4 jaar uitgezonden geweest naar Centraal Azië om te wonen en werken onder de moslimbevolking. Verder zijn zij getraind in pastorale vaardigheden en de oprichters van de stichting ‘Droom en Leef’ die in verschillende landen gelijknamige cursussen en conferenties geeft. Ze zijn bijna 49 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen, 1 pleegdochter 
en 10 kleinkinderen.

 

Hoe gaan ze te werk?

Naar aanleiding van een hulpvraag onderzoeken zij voorvallen en adviseren hierover. Eventueel verwijzen ze naar professionele hulpverleners. Ze zullen zeer zorgvuldig te werk gaan om de situatie op de juiste manier op te lossen. De vertrouwenspersonen behandelen daarom alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid.
 
We hopen dat zij nooit ingezet hoeven te worden, omdat wij allemaal graag deel uitmaken van een veilige en open gemeente. Maar als het nodig is zullen Jan en Tineke er voor je zijn.

Je kunt contact met hen opnemen via Vertrouwenspersonen@rafaelamersfoort.nl.

Melding maken