Visie op zending

Wij willen het Koninkrijk van God baan zien breken in onbereikte gebieden door zoveel mogelijk gezonde, zichzelf reproducerende gemeenten te stichten. Zending is niet alleen ver weg maar kan ook dichtbij zijn! Ook dichtbij kunnen er onbereikte groepen zijn, door taal- of culturele barrieres.

Op het gebied van zending wordt een grote hoeveelheid initiatieven ontwikkeld. Als gemeente vinden we het belangrijk om hier focus in aan te brengen, om richting te geven aan de verdeling van onze tijd, onze middelen en onze energie. Onze visie op missie draait om 5 kernwaarden:

1. Gemeentestichting.

We geloven dat God zichzelf allereerst bekend wil maken door middel van de gemeente. Onze prioriteit ligt daarom bij gemeentestichtend werk.

2. Reproductie.

We geloven in gezonde, zichzelf reproducerende christenen en gemeenten. Vruchtbaarheid is een teken van gezondheid!

3. Apostolische teams.

Gemeentestichting moet opgevolgd woren door gemeente-opbouw. We geloven dat voor gezonde gemeenteopbouw de ‘schijf van vijf’ nodig is.  Dit zijn de bedieningen uit Ef 4:12.4.

4. Tentenmakerschap.

In navolging van de apostel Paulus geloven we in tentenmakers die in hun eigen onderhoud voorzien. Zij starten een nieuw werk van God en worden door dat werk teruggezegend, zodat zij hun tijd volledig aan hun bediening kunnen geven. Dit bijbelse model maakt een onbeperkte groei mogelijk van het aantal zendingswerkers.

5. Geestelijke dekking.

Bij het nemen van beslissingen en het vinden van support is het zoeken van geestelijke dekking een belangrijk geestelijke principe. Het zoeken van geestelijke dekking is geen wet maar een vrijwillige keuze van de missiewerker zelf. Rafael Amersfoort gelooft in missionaire bedieningen die zich onder dekking stellen en uitgezonden en gesteund worden door de plaatselijke gemeente.

De visie en vijf waarden vormen samen een gezonde basis voor een groot en groeiend werk van God in Amersfoort, Nederland en de rest van de wereld.