Wat geloven wij

WAAR GAAN WE VOOR?

LEVEN IN HET LICHT VAN JEZUS’ GEZICHT MAAKT EEN MENIGTE VAN STRALENDE MENSEN

  • Wij zijn stralende mensen omdat we bij Jezus zijn geweest. 
  • We zien een menigte mensen, vol verwondering over wie Hij is, veranderd naar Zijn beeld.
  • De wereld transformeert door ons heen. De aarde wordt vol van Zijn Koninkrijk, een plek waar Hij zich thuis voelt.

De visie is gebaseerd op Handelingen 4:13 (HSV): 

‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’
 

Wat is onze missie?

‘Koninkrijk van God, kom!’
Rafaël Amersfoort wil God verheerlijken en dienen door Zijn Heilige Geest. Dit doen we door mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Door hen een geestelijk thuis te bieden. Door hen te helpen groeien naar het beeld van Jezus. Door hen in Gods bestemming vrij te zetten. Zodat het Koninkrijk van Jezus doorbreekt op aarde.


Wat zijn onze doelen?
1. God verheerlijken
2. Mensen bereiken met het evangelie
3. Mensen een thuis bieden
4. Mensen helpen groeien
5. Mensen in hun bestemming vrijzetten
6. Gods koninkrijk zien doorbreken


Hoe gaan we dat bereiken?
We bereiken dit op verschillende manieren:

  • Organiseren van bijeenkomsten die erop gericht zijn om mensen op te bouwen in hun geloof
  • Mensen te trainen om in hun omgeving het evangelie te verkondigen
  • Opzetten van structuren en inzetten van mensen zodat er naar mensen wordt omgezien
  • Exploiteren van een gebouw waarin onze activiteiten kunnen plaatsvinden

FOCUS OP 5 GEBIEDEN IN 2023

Opzetten van avonden van aanbidding en gebed
Rafaël Amersfoort wil een gemeente zijn die in diepe intimiteit met God leeft. We kunnen verlangen naar Zijn aanwezigheid en Zijn liefde. Hiervoor worden in 2023 avonden van Aanbidding en Gebed georganiseerd.
 

Verankeren 5 cultuurwaarden
In de visie zijn er 5 cultuurwaarden gedefinieerd:
1.    OVERGAVE – we leven in continue overgave aan Jezus
2.    VRIJHEID, VREDE EN VREUGDE – we gaan in vrijheid,
       vol vreugde en met vrede
3.    GERECHTIGHEID – we strijden voor gerechtigheid
4.    MOED – we zijn (be)moedig(end) in alle tijden en zaken
5.    FAMILIE – we zijn een liefdevolle en trouwen familie
Deze cultuurwaarden gaan we in de komende jaren verder uitwerken.
 

Leiders vrijzetten en trainen
Rafaël Amersfoort is een bouwwerk wat bestaat uit levende stenen: mensen. Om de doelen van de gemeente te bereiken is gezond en sterk leiderschap nodig.
In 2023 nemen we de eerste stappen om een nieuwe cultuur en werkwijze rond leiderschap op te zetten. 
 

Eerste stappen in opzetten van de tak ‘Omzien’
Onder de tak ‘Omzien’ plaatsen we alles wat te maken heeft met gemeente-zijn, zoals bijvoorbeeld Connectgroepen en Zorg.
In 2023 gaan we onderweg om hiervoor gezonde structuren op te zetten en om er opnieuw leven in te blazen.
 

Eerste stappen in opzetten van de tak ‘Groeien’
De tak ‘Groeien’ behelst alle bedieningen die mensen helpen groeien in geestelijk opzicht. Komende jaar richten we ons erop om orde en overzicht te creëren. Zodat mensen geholpen worden vanuit hun probleemstelling of groeivraag om de juiste route te kiezen in het grote aanbod.