Wybren en Marja van Keulen

 

Wybren &  Marja van Keulen
Voorgangers 

Wij zijn Wybren & Marja van Keulen, ouders van 2 prachtige meiden. 

In Januari ’23 hebben wij de eindverantwoordelijkheid van Rafael Amersfoort overgenomen van Richard en Jannie Klomp. Lang geleden plaatste God een diep verlangen en een roeping in onze harten om de bruid van Christus te dienen. We houden van Jezus en van mensen. 
We geloven in een apostolische kerk waar mensen tot bloei en bestemming komen. We geloven dat deze generatie de kracht van de Heilige Geest gaat zien. We dromen van een liefdevolle, gezonde en krachtige kerk die groeit en zich voortplant. En die weer relevant wordt voor de samenleving.