Het wonder van het kruis

Henri Schipper - 01-12-2019
KIJK
LUISTER

Het wonder van het kruis.

Over enkele weken viert de hele wereld het kerstfeest: de geboorte van onze Redder en Verlosser.  God had al meteen na de zondeval in het paradijs gezegd, dat Zijn Zoon zou komen om de weg terug naar de Vader weer mogelijk te maken en we lezen o.a. al in het boek Jesaja dat er een Kind zou komen, een Zoon zou worden gegeven aan hen die wonen "in het land van de schaduw van de dood" en Die een licht zou doen schijnen en die "Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader en Vredevorst" genoemd zou worden. In Jesaja 53 staat, dat Hij "om onze overtredingen doorboord zou worden  en dat Hij de straf zou dragen om ons de vrede te brengen."  Het lijden aan het kruis was de enige mogelijkheid voor het geweldige verlossingsplan dat God had en in Openbaring lezen we dat wij de vijand hebben overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis, en omdat we ons leven niet hebben liefgehad tot in de dood.

De opstandingskracht van Het Lam dat de zonde wegdroeg is nu onze kracht in Jezus Christus, laten wij ten diepste beseffen hoe groot dat offer was voor De Vader en De Zoon en De Heilige Geest die onze kracht en trooster is.
 


GERELATEERDE PREKEN

Zegen van discipelschap
Serie: Algemeen
13-08-2017 | Marten Busstra
Speeltuin van genade
Serie: Algemeen
05-11-2017 | Wybren van Keulen
Ontmoeting met de Man
Serie: Algemeen
12-11-2017 | Sijbrandt Kroeske
Nieuw gebied innemen: Hoe doe je dat
Serie: Algemeen
19-11-2017 | Richard Klomp
Losing your edge
Serie: Algemeen
26-11-2017 | Dr. Guy en Ilke Peh
Het lichaam
Serie: Algemeen
03-12-2017 | Jacob Rommers

[ Toon alles van de serie "Algemeen" | Toon meer van Henri Schipper ]