Leven in overwinning

Henri Schipper - 28-06-2020
KIJK
LUISTER

Henri spreekt deze morgen en de titel van zijn preek is 'Leven in overwinning'.

Romeinen 8: 37-39 zegt:

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, 
noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere."

Leven als overwinnaar is niet moeilijk, hangt niet af van diploma's 
of goede daden en hangt ook niet af van hoe lang je Jezus al kent. 
Het is ZIJN kracht die door Zijn offer aan het kruis en de opstanding 
uit de dood aan ons is gegeven door de komst van De Heilige Geest. 
We zijn niet als wezen achter gelaten en hebben alles gekregen om 
zichtbaar te zijn in deze wereld, om Liefde en Genade uit te delen, 
om gevangenen te bevrijden van hun ketens en zieken de handen op te leggen 
in Jezus 'Naam.Verlang en verwacht de volheid van Zijn Kracht.
 


GERELATEERDE PREKEN

Zegen van discipelschap
Serie: Algemeen
13-08-2017 | Marten Busstra
Speeltuin van genade
Serie: Algemeen
05-11-2017 | Wybren van Keulen
Ontmoeting met de Man
Serie: Algemeen
12-11-2017 | Sijbrandt Kroeske
Nieuw gebied innemen: Hoe doe je dat
Serie: Algemeen
19-11-2017 | Richard Klomp
Losing your edge
Serie: Algemeen
26-11-2017 | Dr. Guy en Ilke Peh
Het lichaam
Serie: Algemeen
03-12-2017 | Jacob Rommers

[ Toon alles van de serie "Algemeen" | Toon meer van Henri Schipper ]